TRƯƠNG NGỌC ÁNH TRONG THIẾT KẾ CỦA NTK VŨ TƯỜNG VI | S/S 2022